‘જોવા જેવી દુનિયા’

દાદા ભગવાન એટલે અધ્યાત્મ વિજ્ઞાનનું અજાયબ આશ્ચર્ય પ્રગટ કરનાર. દાદા ભગવાનની ૧૧૧મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે ત્રિમંદિર અડાલજ ખાતે આયોજિત ‘જોવા જેવી દુનિયા’ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *