Meeting

GujaratUniverity ના વિવિધ વિભાગમાં શૈક્ષણિક કાર્ય કરતાં ૫૧ જેટલા પ્રોફેસર દિલ્હી મુલાકાતે આવેલ, આ દરમિયાન ઉચ્ચ શિક્ષણમાં બદલાતા પ્રવાહો અંગે ચર્ચા કરેલ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *