Meeting

મારા સાંસદ આદર્શગામ સોનપરીમાં ₹1 કરોડનાં વિકાસ કામોનું લોકાર્પણ અને ₹64 લાખનાં કામોનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *