Meeting

મજા, મસ્તી અને આનંદ સાથે “સડક સુરક્ષા” જાગૃતિનો સંદેશો આપવા માટે ગાંધીનગર ખાતે નું આયોજન કરેલું. આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *