Meeting

બોટાદ જીલ્લાના ગઢડા તાલુકાના રળિયાણા ખાતે વીરાણી પરિવાર દ્વારા આયોજીત “શ્રીમદ્દ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાનયજ્ઞ”માં હાજરી આપી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *